Verkiezingen 3 maart 2010 PDF Afdrukken E-mail

 

Om te kijken hoe de verschillende partijen in Enschede denken over de Usseleres, dit in het kader van de verkiezingen

op 3 maart 2010 heeft de VBU de volgende nota opgesteld.

 

 

 

Waarom deze nota

 

Deze nota is tot stand gekomen omdat de  VBU vaak wordt benaderd met de vraag “op welke partij moet ik nu stemmen om de Usseleres te behouden “ ? De VBU heeft naar aanleiding van  deze vragen besloten alle politieke partijen een aantal vragen middels een enquête voor te leggen.

 

Inleiding

 

De vereniging tot behoud van Usselo en de Usseleres(VBU)  is opgericht in 1995 en komt voort uit de buurtkring Usselo. De VBU heeft tot op heden het bebouwen van de Usseleres weten te voorkomen. Dit komt mede omdat de wethouders van D’66 en Burger Belangen Enschede die zitting hadden in de vorige colleges de ontwikkeling op een laag pitje hebben gezet. Onder leiding van de Wethouder Helder (PvdA) is echter de ontwikkeling de afgelopen 4 jaar weer opgepakt en zijn boerderijen en gronden opgekocht. De investering die de wethouder Helder heeft gedaan is circa EUR 50 miljoen geweest. Tevens is de procedure wijziging bestemmingsplan gestart.

 

De VBU heeft in 2002 met de nota alternatieven voor de Usseleres  reeds gewaarschuwd dat Enschede veel te veel industriegrond ontwikkelt en dat er een enorme leegstand is. De gemeente/politiek heeft hierop gereageerd met een tijdelijke stop op het ontwikkelen van kantoren.

 

De VBU heeft in maart  2006 alle politieke partijen in de gemeente Enschede de presentatie gestuurd van Prof. dr. Wim Derksen  werkzaam voor het ministerie van VROM die aangaf dat de beroepsbevolking in Twente van af het jaar 2007 zal gaan dalen.  In september 2009 geeft de heer Dr. F. H.J.M. Coenen Universiteit Twente dat de beroepsbevolking  in Twente in 2010 krimpt.

 

De heer drs. T.J. Schouten, Portefeuillehouder  Economie in de regio raad Twente, Gezondheid, programma Werk in Twente, geeft in januari 2010 aan dat we met de huidige plannen straks 700 voetbalvelden aan industriegrond teveel hebben. Een onderzoek van de VBU laat zien dat er in december 2009 maar liefst  475.000 m² kantoor en bedrijfsruimte in Enschede leeg staat.

 

De krimp in bevolking en het maar blijven aankopen en ontwikkelen van grond is niet alleen zichtbaar bij bedrijventerreinen. Het overschot aan woningen en/of grond voor woningbouw is zichtbaar door het geringe belangstelling voor Esmarke. Hier heeft de gemeente Enschede circa EUR 50 miljoen aan inmiddels “dood”geld in geïnvesteerd. Ook voor het nieuwbouwplan “Het Vaneker” is een zeer geringe belangstelling. Zonder de raad te informeren heeft Wethouder Bleker (PvdA) hier veel grond laten aankopen. Er staan inmiddels circa 2000 woningen in Enschede te koop en woningbouwcorporaties hebben inmiddels bouwplannen opgeschort.

 

Al deze berichten zijn in lijn met de visie die de VBU al jaren uitdraagt en communiceert naar alle politieke partijen, haar leden en de bevolking van Enschede.

 

De VBU vindt dat de Usseleres moet worden ontwikkeld maar dan met behoud van alle kernwaarden. Zij heeft hiertoe adviesbureau Ir. H.G. Kuit opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Het adviesbureau heeft in mei 2008 de nota “Usseleres: Behoud door Ontwikkeling “opgesteld. Deze nota is gestuurd naar het college van B & W en de raad en alle politieke partijen in Enschede.

 

Mede op basis van voorgaande informatie hebben alle politieke partijen in Enschede de vragenlijst ingevuld. De VBU heeft op basis van de antwoorden een stemadvies gegeven.

Wij willen alle politieke partijen danken voor hun medewerking.

 

G. Bijvank

Voorzitter VBU

 

 

 

Download flyer verkiezingen 3 maart 2010

Download nota mening politieke partijen Enschede