Vereniging tot behoud Usselo en de Usseleres
Usseleres, herziening bedrijventerreinnota 2013 en de second opinion

Usseleres, herziening bedrijventerreinnota 2013

en de second opinion

 

 

Eind 2013 heeft de raad het rapport “herziening bedrijventerreinnota 2013” besproken.  De vereniging  Behoud van Usselo en de Usseleres  (de VBU) heeft van te voren zijn analyse/zienswijze  gestuurd. In grote lijn was de raad het eens met deze kritische zienswijze. De verantwoordelijke wethouders van de VVD en  PvdA hebben helemaal niets gedaan met door de raadscommissie opgestelde rapport “Grip op Grond”. Het resultaat de raad heeft vernietigende kritiek geuit en een second opnion aangevraagd.

 

De hoofdpunten van kritiek van de raad en de VBU zijn :

 

De nota 2013 is opgesteld door  hetzelfde en nog steeds het zelfde bureau, Ecorys, dat deze analyses in opdracht van de gemeente mag maken. Dit, ondanks dat is gebleken dat dit bureau er telkens wel heel ver naast zit en dat berekeningen en cijfers vaak niet goed onderbouwd zijn.

 

Dat men nu overgaat naar en een TM scenario, in plaats van een TM+, maar toch de ijzeren voorraad in stand wil houden. Dit  is niet te verdedigen. Juist de “plus” was het, die het noodzakelijk maakte om de  Usseleres te kunnen aanwijzen als bedrijven terrein.  

 

 

De second opinion “raming vraag naar bedrijventerreinen in Enschede”  opgesteld dr. Erik Louw & prof. dr. Willem Korthals Altes  7 februari 2014 in opdracht van de gemeenteraad van Enschede deelt de kritiek van de raad en de VBU volledig. Termen als discutabel en dubieus die bovengenoemde opstellers gebruiken zeggen genoeg. Ook het vliegveld dient als bedrijven terrein in de berekeningen te worden opgenomen. Dit punt heeft de VBU al vele malen naar voor gebracht.

 

De vraag die nu kan worden gesteld; Gaan de verantwoordelijke wethouders PvdA en VVD na het rapport Grip op Grond en de Second Opnion (in feite een 2de bevestiging) nu het beleid bijstellen ja of nee. In het geval van ja, dan kan men de Ussleres uit de strategische voorraad halen en de grootste kranses van Europa een bestemming geven die het verdient. In het geval nee ligt de beslissing bij de raad.

 

 

 

 

Gerrit Bijvank

Voorzitter

Vereniging tot behoud van Usselo en de Usseleres

 
Verkiezingen 2014

 

·         De VVD vond het als enige partij in Enschede niet nodig de vragen lijst in te vullen. Dit ondanks dat er meerdere malen een herinnering is gestuurd. Zij verwijzen naar het partij programma.

(vreemd voor een partij dat in een college zit die communicatie met haar burgers hoog op de prioriteiten lijst heeft staan.) Onze conclusie kan niet anders dat de VVD z.s.m. de Es wil ontwikkelen als bedrijven terrein met uitzondering van de bolling die de komende 4 jaar nog niet bebouwd zal worden.

 

·         De PvdA houdt vast aan het huidige beleid. De Usseleres moet een bedrijventerrein worden. Opvallend is de ontwikkeling van het vliegveld volgens de PvdA geen enkele invloed heeft op de op de ontwikkeling van de Ussleres.  

 

·         Liberaal  053  Ondersteund min of meer het huidige college beleid t.a.v. de ontwikkeling Usseleres. De Usseleres moet een bedrijventerrein worden. Ook geeft liberaal 053 aan dat de ontwikkeling van het vliegveld geen enkele invloed heeft op de op de ontwikkeling van de Ussleres.

Citaat voet noot: De toekomst is niet te voorspellen, de gemeente heeft tot op heden al 27 tot 30 mln. euro uitgegeven van de Usseler Es. Enschede heeft de laatste jaren op de pof geleefd. Einde citaat.

 

 

·         Het CDA heeft haar koers  gewijzigd en staat niet meer zonder enig voorbehoud voor de bebouwing.  (Mevrouw Ayfer Koç heeft daarbij telefonisch ook een toelichting gegeven.)

 

Citaat bijschrift vragen lijst: Het CDA Enschede kiest voor herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen boven nieuwe aanleg. Afstemming vindt plaats op Twentse schaal. De Usseler Es is een strategische reservelocatie voor de lange termijn; bebouwing daar is pas aan de orde als elders onvoldoende ontwikkelruimte is. Bij de invulling kiest het CDA voor bebouwing langs de rand van de Usseler Es met goede inpassing in het landschap, waarbij de bolling behouden blijft. Einde citaat.

 

 

De overige partijen willen afzien van de ontwikkeling van de Ussleres. Of anders gezegd het huidige bestemmingsplan niet ten uitvoer brengen. Enige partijen geven wel aan dat ze kleinschalige bedrijvigheid, dat is ingepast in het landschap, wil toestaan. Ook het verbouwen van Vlas wordt meermaals genoemd.

 

 

 
 

Enquêtes

U bent tegen bebouwing van de Usseleres?