Analyse leegstand Enschede oktober 2011 PDF Afdrukken E-mail

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 200219

2500 EA  ‘s-Gravenhage

 

Onderwerp:  Analyse leegstand Enschede oktober 2011

                Usselo, 11 oktober   2011

 

Geacht College,

 

 

De vereniging tot behoud van Usselo en de Usseleres (VBU)analyseert al vele jaren de leegstand in de gemeente Enschede.

In de nota Alternatieven  voor een bedrijventerrein op de eeuwenoude Usseleres Versie II mei 2002  pag. 8  kunt u lezen dat de leegstand aan bedrijfsruimten 71.627 m² is. In de jaren daarna is er enorm veel bedrijventerrein ontwikkeld en bedrijfsruimten gebouwd.

De leegstand die nu alleen in de gemeente Enschede aan bedrijfsruimten voorhanden is per 6 oktober  2011, 241.742 m².  (dit zijn alleen de panden die op de sites van Funda en Zadelhof voorkomen.  Dubbelingen zijn er uitgehaald. Dit geeft echter niet het volledige beeld want bijv. de panden van Polman Vastgoed ontbreken)

 

De vastgoed rapportage Twente 2011 (pag. 55) laat zien dat Enschede 0,46 hectare bedrijventerrein heeft uitgegeven.

 

De vastgoed rapportage Twente 2011 (pag. 44) laat zien dat het aanbod van bedrijfsruimten in Twente met 24,2 % is gestegen en nu 561.900 m² bedraagt.

 

Het UWV  schrijft in haar arbeidsschets van juli 2011 het volgende:  Door vergrijzing neemt de potentiële beroepsbevolking in Twente tot  2040 sterk af. Deze daling treedt al op vanaf 2006.

 

 

Conclusie:

 

Er is geen enkele onderbouwing te vinden  motivatie te vinden die een uitbreiding van nog meer bedrijventerrein en/of bedrijfsruimten  nodig maakt.

 

    

Bijlagen:

1.      Gedeelte uit vastgoed rapportage Twente 2011

2.      Nieuwsbrief vastgoed rapportage  Twente januari 2011

3.      Inventarisatie lijst leegstaande bedrijfsruimten 6 oktober 2011

4.      Inventarisatielijst leegstaande bedrijven 14 juni 2011

5.      Voorbeeld van opbouw inventarisatie

6.      Gedeelte Regionale arbeidsmarktschets Twente door UWV juli 2011

7.      Nota alternatieven bedrijventerrein Versie II reeds in uw bezit

 

  

Met vriendelijke groet,

  

Ing. G. Bijvank Eur Ing                                                Drs. A. Bijmold

voorzitter                                                                    secretaris