Opdracht SAXION PDF Afdrukken E-mail

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 200219

2500 EA  ‘s-Gravenhage

 

Usselo, 11 oktober   2011

 

 

Uw referentie: 201106720/1/R1

Onderwerp:  Opdracht SAXION

               

Geacht College,

 

 

De vereniging tot behoud van Usselo en de Usseleres (VBU)en Adviesbureau Ir. G. Kuit hebben in het najaar 2010 opdracht gegeven om een visie document op te stellen voor de Ussleres. De SAXION hogeschool heeft deze opdracht opgepakt. Een projectgroep van vijf studenten onder directe begeleiding van een docent heeft de rapportage opgesteld  die u vindt in de bijlagen.

 

DE VBU is het niet met alle stellingen eens maar het document geeft zondermeer een veel betere kijk op de Ussleres dan de gemeente Enschede die vasthoud aan het simpelweg ontwikkelen van het zoveelste bedrijven terrein. 

 

Waar wij u op opmerkzaam willen maken  is de wijze waarop de presentatie is gedwarsboomd door de gemeente Enschede.  De datum die door de studenten zelfstandig in overleg met de gemeente is vastgesteld is geschrapt door de gemeente. De reden van het afblazen is onduidelijk maar de presentatie viel in de periode dat de gemeente de bedrijventerrein nota en de MER Usseleres in  commissies  en raad is besproken.

 

Door de raad, wethouder en de burgemeester is aangegeven op de reactie van de VBU dat de democratie door deze wijze van handelen geweld wordt aangedaan. De VBU heeft gevraagd op een diepgaand onderzoek en/of onderzoek onder ede hieraan is echter geen gevolg gegeven.

 

Noch de studenten van de projectgroep Usseleres, de SAXION hogeschool, advies bureau Ir. G. Kuit en de VBU hebben  excuses  mogen ontvangen van de gemeente Enschede voor deze vreemde gang van zaken.

 

In de bijlage treft u de rapportage aan van de projectgroep Usseleres, kranten artikelen en de correspondentie via de mail betreft het geen doorgang vinden van de presentatie.

    

Bijlagen:

   

Met vriendelijke groet,

 

 

Ing. G. Bijvank Eur Ing                                                Drs. A. Bijmold

voorzitter                                                                    secretaris