Kappen op de Ussleres in mei 2011 PDF Afdrukken E-mail

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 200219

2500 EA  ‘s-Gravenhage

 

Usselo, 11 oktober   2011

 

 

Uw referentie: 201106720/1/R1

Onderwerp:       Kappen op de Ussleres in mei 2011

                                Inrichten van volkstuinen op de Usseleres

               

Geacht College,

 

 

In mei jl.  zijn wij geconfronteerd met het volledig ruimen en kappen van het gedeelte van de es waar de voormalige volkstuinen waren gelokaliseerd. (zie bijgaande mail wisseling)

 

De gemeente hebben wij hierop aangesproken. Het resultaat;  onze mail van 24 mei voor kennisgeving is aangenomen. (zie bijlage). Dit terwijl volgens de normen en waarden in Nederland er niet gekapt wordt in de maanden april, mei en juni.

 

Dat de bewoners van Enschede hier duidelijk anders overdenken mag duidelijk zijn uit de artikelen die zijn verscheden in de Twentse Courant Tubantia. (zie bijlage)

 

In de Twentse Courant Tubantia van 13 augustus jl.  wordt het volgende bericht:

 

Volkstuintjes mogelijk op braakliggende grond.

 

De gemeente beschikt over grond die zeker de eerst komende jaren niet bebouwd zal worden. Vele hectares zijn ondermeer te vinden op de Usseleres, t’Vanneker en de Eschmarke. De groeiende aandacht voor gezondheid, voedselkwaliteit en duurzaamheid zorgt voor meer vraag naar volkstuintje. (einde citaat)

 

 

De VBU kan dit zwalkende beleid niet volgen

 

Bijlagen:

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Ing. G. Bijvank Eur Ing                                                Drs. A. Bijmold

voorzitter                                                                    secretaris