De Usseleres, investeren in wat ? PDF Afdrukken E-mail

De Usseleres, investeren in wat ?

 

In de Woonwijk de Eschmarke is ruim € 40miljoen geïnvesteerd in bouwgrond die nog braak ligt. Zal dit ooit terug verdiend worden. De TC Tubantia bericht 5 november jl. dat de bevolking van Duitsland krimpt en terug is op het niveau van 1996.

Zou dit ook niet gelden voor de Usseleres waar naar ruwe schatting nog  € 65 miljoen aan ontwikkelingskosten in moet worden geïnvesteerd. Worden die ook ooit terug verdiend?

Verschillende artikelen in de T.C. Tubantia geven eigenlijk al antwoord op deze vraag.

 

  • TC Tubantia d.d. 10 september 2009 Dr. Frans Coenen (Universiteit Twente) spreekt dat in 2010 de beroepsbevolking in Twente zal krimpen. Een volgend citaat: “ We realiseren hier een kennispark. Dat moet 10.000 banen opleveren. Maar waar haal je die mensen vandaan?.
  • TC Tubantia d.d. 19 september 2009 bericht dat er in Twente nog 480 hectare direct is uit te geven op bestaande industrieterreinen terwijl er nog 671 hectare in de pijplijn zit. Tevens wordt in dit zelfde artikel bericht dat er 1340 voetbalvelden (670 hectare) gerevitaliseerd kan/moet worden.
  • TC Tubantia d.d. 29 september 2009 bericht dat en in Twente een overschot aan bedrijventerreinen dreigt te ontstaan met de omvang van zevenhonderd voetbalvelden (350 hectare) tot 2020 hebben veertien Twentse gemeenten samen 677 hectares bedrijventerreinen in de pijplijn. Deze planning is nog gebaseerd op een jaarlijkse uitgifte van 60 hectare. Sinds 2002 is er echter al een trendbreuk zichtbaar. Wethouder Theo Schouten van Almelo, verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid in Twente, geeft aan dat het tijd wordt dat we “ De werkelijkheid onder ogen zien”. Op het grote XXL Business Park in Almelo heeft zich tot nu toe slechts een bedrijf gevestigd.

Tevens wordt er gesproken van 670 hectare bedrijventerrein dat gerevitaliseerd kan worden.

  • TC Tubantia d.d. 2 oktober 2009 bericht dat de bevolking in Twente stabiliseert. Dit betekent dat er gezien de demografische ontwikkeling een afname zal zijn in het aantal inwoners tussen de 16 en 65 jaar. Er is derhalve geen behoefte om op termijn nog veel meer arbeidsplekken te gaan ontwikkelen

 

Helaas wordt met deze berichten weinig of niets gedaan. Het is een bekend gegeven dat het managen van niet-groei (krimp) vaak niet voorkomt in het denken van politici.

Als men vasthoudt aan de ontwikkeling van de Usseleres naast de ontwikkeling van een bedrijventerrein bij het vliegveld aan de A1 zal het huidige college Enschede opzadelen met een extra schuld die gezien de berichten nooit zal worden afgelost. Enschede kan in elk geval in maart kiezen wie men niet moet kiezen.

VBU

November  2009