Leegstand PDF Afdrukken E-mail

 

In een inventarisatie van de leegstand aan bedrijfspanden (excl. kantoren) in Twente is gebleken dat er 646.000 m2 leegstand is in de regio Twente. In Enschede staat 427000 m² (Dit is goed voor circa 10000-15000 werkplekken.) aan bedrijfspanden en kantoren leeg. Hiervan zijn 254000 m2 getypeerd als kantoor, waarom dan de Usseleres gaan volbouwen!

 Hieronder het overzicht van de harde en zachte plannen in Twente

 

  • De cijfers zijn exclusief het vliegveld waarin naar ons bekend circa 110 ha aan bedrijven terrein in welke vorm dan ook is opgenomen. Waarom dit ontbreekt, is een raadsel. Plannen zijn redelijk hard.
  • Harde voorraad 355 ha in Twente. Met het vliegveld 465 ha.
  • Alle harde en zachte plannen bij elkaar wil men in Twente nog 842 ha bedrijventerrein ontwikkelen/uit te geven
  • Alleen op de Josink Es is al 8 ha (grond) te koop. Men heeft er 4 jaar over gedaan om 8ha op de Josinkes te verkopen. De leegstand aan bedrijfspanden op de Josinkes bedraagt al 8680 m² Goed voor 215 werkplekken. Op de informatieavond van de gemeente over de Usseleres werd ons toevertrouwd dat de nog te verkopen grond (de overige 8 ha) zeer slecht verkoopt gezien de ongunstige ligging. Dit werd gebruikt al argument de Usseleres te ontwikkelen. De VBU was met stomheid geslagen.

 

Link Overzicht van de harde en zachte plannen Twente

Klik hier voor een overzicht van deel van de actuele leegstand

 

Bevolking in Enschede 2009

 

Ontwikkeling en stand van de bevolking van de gemeente Enschede 

 

Prognose demografische druk

De vergrijzing heeft consequenties voor de omvang van de beroepsbevolking ten opzichte van de totale

bevolking. Volgens de prognose zal de potentiële beroepsbevolking (het aandeel van de bevolking tussen

de 15 en 65 jaar) de komende jaren teruglopen. Deze daling wordt duidelijk vanaf 2010. Parallel aan

het teruglopen van het aandeel van de (potentiële) beroepsbevolking neemt het aandeel van de bevolkingsgroepen

in de niet-productieve leeftijden toe. Dit wordt uitgedrukt met de term demografische

druk. De groene en grijze demografische druk is de bevolking onder de 20 jaar en boven de 65 jaar gedeeld

door de bevolking in de productieve leeftijd van 20 tot en met 64 jaar. De grijze demografische

druk zal in de periode tot 2030 duidelijk toenemen.