Usseleres, herziening bedrijventerreinnota 2013 en de second opinion

Usseleres, herziening bedrijventerreinnota 2013

en de second opinion

 

 

Eind 2013 heeft de raad het rapport “herziening bedrijventerreinnota 2013” besproken.  De vereniging  Behoud van Usselo en de Usseleres  (de VBU) heeft van te voren zijn analyse/zienswijze  gestuurd. In grote lijn was de raad het eens met deze kritische zienswijze. De verantwoordelijke wethouders van de VVD en  PvdA hebben helemaal niets gedaan met door de raadscommissie opgestelde rapport “Grip op Grond”. Het resultaat de raad heeft vernietigende kritiek geuit en een second opnion aangevraagd.

 

De hoofdpunten van kritiek van de raad en de VBU zijn :

 

De nota 2013 is opgesteld door  hetzelfde en nog steeds het zelfde bureau, Ecorys, dat deze analyses in opdracht van de gemeente mag maken. Dit, ondanks dat is gebleken dat dit bureau er telkens wel heel ver naast zit en dat berekeningen en cijfers vaak niet goed onderbouwd zijn.

 

Dat men nu overgaat naar en een TM scenario, in plaats van een TM+, maar toch de ijzeren voorraad in stand wil houden. Dit  is niet te verdedigen. Juist de “plus” was het, die het noodzakelijk maakte om de  Usseleres te kunnen aanwijzen als bedrijven terrein.  

 

 

De second opinion “raming vraag naar bedrijventerreinen in Enschede”  opgesteld dr. Erik Louw & prof. dr. Willem Korthals Altes  7 februari 2014 in opdracht van de gemeenteraad van Enschede deelt de kritiek van de raad en de VBU volledig. Termen als discutabel en dubieus die bovengenoemde opstellers gebruiken zeggen genoeg. Ook het vliegveld dient als bedrijven terrein in de berekeningen te worden opgenomen. Dit punt heeft de VBU al vele malen naar voor gebracht.

 

De vraag die nu kan worden gesteld; Gaan de verantwoordelijke wethouders PvdA en VVD na het rapport Grip op Grond en de Second Opnion (in feite een 2de bevestiging) nu het beleid bijstellen ja of nee. In het geval van ja, dan kan men de Ussleres uit de strategische voorraad halen en de grootste kranses van Europa een bestemming geven die het verdient. In het geval nee ligt de beslissing bij de raad.

 

 

 

 

Gerrit Bijvank

Voorzitter

Vereniging tot behoud van Usselo en de Usseleres