Bestemmingsplan PDF Afdrukken E-mail

Bestemmingsplan “Usseler Es 2008”, MER “Bedrijvenpark Usseler Es”, Exploitatieplan “Usseler Es 2008”

Bestemmingsplan “Usseler Es 2008”

Voor het gebied “Usseler Es”, dat globaal begrensd wordt door de Westerval (noordwestelijke zijde), de Usselerrondweg (noordoostelijke zijde) en de Rijksweg A35 (zuidzijde), is het bestemmingsplan “Usseler Es 2008” ontworpen.

Het bestemmingsplan “Usseler Es 2008” voorziet in de realisatie van een modern gemengd bedrijventerrein. Het gedeelte van het bedrijventerrein dat op de “bolling” van de Usseler Es (noordelijke deel) wordt ontwikkeld is een geluidzoneringsplichtig bedrijventerrein. Hiervoor zal met de vaststelling van het bestemmingsplan een zogenaamde 50 dB(A) contour vanwege geluidhinder van het bedrijventerrein in het bestemmingsplan worden opgenomen. 
In het bestemmingsplan is in de zuidoostzijde van het plangebied een klein deel aan de overzijde van de Usselerrondweg meegenomen. Dit deel wordt conserverend bestemd. Dit gedeelte is meegenomen, omdat er anders een overhoek (witte vlek) binnen de bestemmingsplannen van Enschede zou ontstaan

Hier kunt u het ontwerp-bestemmingsplan documenten bekijken en downloaden: